• 20190905_081050_11f2a2de45
  • 20190905_080218_51c0ef2b33
  • 20190905_090148_b0cf123ed2
  • 20201026_073657_f52ad29030
  • 20201026_075957_f8a4559f21
  • Khunng_canh_TH_Minh_Chau_3_a05abc6fdb
  • Trien_lam__trung_bay_va_GT_sach_TH_Minh_Chau_2_22e4e363d8
  • 20190905_075705_1c57ee6da3
  • 20190905_074747_d77da79d9f
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Công văn số 3309/SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp và thực hiện đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2020-2021, Phòng GDĐT Ba Vì phối hợp Tập đoàn Viettel - đơn vị thiết kế phần mềm TEMIS tổ chức tập huấn ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 16