Trường tiểu học Minh Châu hưởng ứng phong trào xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp.