A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

100% hồ sơ được thực hiện qua Một cửa phải đúng hạn và đảm bảo chất lượng

HNP - Chiều 07/3, Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, trong năm 2018, công tác CCHC của Thành phố có sự chuyển biến tích cực và rõ nét. Tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch trong đó thu ngân sách trên địa bàn vượt 0,2% dự toán, 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 đạt cao góp phần đưa Thủ đô hoàn thành sớm 2 năm các mục tiêu Đại hội. 

Có được những kết quả trên là do Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện Kế hoạch năm chủ đề 2018, Chương trình công tác năm, Kế hoạch CCHC năm; đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cắt giảm các các điều kiện, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong giải quyết TTHC. Thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và triển khai kế hoạch duy trì, cải thiện các Chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI. 

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc Thành phố được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thành phố tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các ngành, các cấp; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trong năm 2018, tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC cấp Tỉnh, Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội xếp thứ 02/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2016. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2017) xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2016, trong đó ghi nhận các điểm số thành phần về tính minh bạch, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận đất đai, tính năng động của chính quyền, đào tạo lao động đều được cải thiện đáng kể so với những năm trước.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, năm 2018 toàn Thành phố đã thực hiện rất quyết liệt các nội dung, chương trình đã đề ra trong Chương trình 08 của Thành ủy. Các quận huyện, sở ngành đã rà soát lại các trình tự, TTHC và cắt giảm, rút ngắn quy trình TTHCH vượt chỉ tiêu của Chính phủ trên 30%; đã rà soát, sắp xếp lại các tổ chức, bộ máy, tinh giản trên 800 biên chế; các đơn vị đã xây dựng xong quy trình nội quy, xây dựng xong đề án vị trí việc làm. Đây là một trong những điểm nhấn trong công tác CCHC. TP Hà Nội là một trong những tỉnh, TP đầu tiên của cả nước xây dựng xong đề án vị trí việc làm; đã triển khai mạnh mẽ chương trình ứng dụng CNTT để phục vụ CCHC. Từ 26/10/2018 đã đưa hệ thống xử lý các TTHC một cửa liên thông của TP vào một cửa liên thông từ cấp TP đến các sở ban ngành, quận huyện thị xã và các xã phường thị trấn. Sau hơn 2 tháng đã có trên 500.000 hồ sơ được thực hiện, tỷ lệ DVC mức độ 3 đã có 1.057/1.922 DVC liên thông 3 cấp đã được thực hiện ở mức độ 3,4…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng, việc thực hiện các nội dung liên quan đến Chương trình 08 của Thành ủy vẫn còn một số tồn tại như: Trách nhiệm, thái độ ứng xử của một bộ phận CBCCVC trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân vẫn còn có những phàn nàn, vẫn còn có những trường hợp báo chí nêu, vẫn còn những trường hợp phải xử lý, kỷ luật; tỷ lệ giải quyết đúng hạn qua một cửa, một cửa liên thông đạt tỷ lệ trên 99%, tuy nhiên chất lượng giải quyết hồ sơ vẫn còn có vấn đề; Việc rà soát cắt bỏ TTHC vẫn chưa đạt yêu cầu…

Về chương trình năm 2019, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, mục tiêu chung là lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Tuy nhiên, từng ngành, từng đơn vị cần rà soát trong Chương trình 08 xem những nội dung nào còn yếu thì có thể bổ sung thêm các khẩu hiệu, nội dung cho sát với các phong trào thi đua của các đơn vị. 

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của 02 bộ quy tắc ứng xử Thành phố đã ban hành. Đảm bảo 100% các hồ sơ thực hiện qua một cửa và một cửa liên thông phải đúng hạn, đảm bảo chất lượng. Việc ban hành các văn bản QPPL và VB chỉ đạo phải đúng quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền. Tiếp tục rà soát các TTHC và cắt giảm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. “Phải bỏ tư duy cái gì không quản được là cấm mà nên hướng tới người dân và doanh nghiệp được làm tất cả những việc pháp luật không cấm” – Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Về nội dung, Chủ tịch UBND TP yêu cầu hết quý 2/2019 phải trình Bộ TT&TT duyệt cấu trúc TP điện tử 2.0; Xây dựng đề án Xây dựng TP thông minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình HĐND thông qua. Xây dựng, đưa ra và ứng dụng cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân. 

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các quận/huyện, sở/ngành triển khai các kế hoạch liên quan đến số hóa các số liệu, xây dựng quy trình việc thực hiện DVC mức độ 3,4. Tiếp tục kiểm tra, sắp xếp lại trên cơ sở đề án vị trí việc làm, rà soát lại các phòng ban, nhiệm vụ của từng bộ phận, tiếp tục thu gọn đầu mối. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương, đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, những mô hình làm tốt. 

Chú trọng trao đổi thông tin giữa các sở/ngành, quận/huyện, giữa các phòng ban để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quá trình quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. Đặc biệt, chú ý cải cách hành chính ngay trong nội bộ giữa các sở ngành, quận huyện để thực hiện tốt và hiệu quả hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để người dân tham gia vào giám sát..

Trả lời một số ý kiến của đại biểu, Chủ tịch UBND TP cho biết, về phần mềm một cửa liên thông từ TP đến các phường xã, TP đưa vào thực hiện phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp từ 26/10/2018. Đây là phần mềm duy nhất được xây dựng trên cơ sở nền tảng dữ liệu dân cư, có thể đưa ra rất nhiều báo cáo để phục vụ việc đánh giá, tổng kết, từ đó rút ngắn quy trình, thủ tục. Trong quá trình thực hiện vừa làm vừa hoàn thiện.

Liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở các xã, phường, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chủ động xây dựng kế hoạch. Những đơn vị có khó khăn về tài chính phải thống kê để Sở KHĐT tổng hợp báo cáo TP giải quyết.

Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện nay đang song song sử dụng một số phần mềm do các quận, huyện tự phát triển. Tuy nhiên, khi phần mềm một cửa liên thông đã tốt, phải chấm dứt hoạt động của các phần mềm khác và chuyển đổi tất cả các cơ sở dữ liệu đã được lưu trữ từ trước đến nay vào hệ thống này. 

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài chính kiểm tra lại hệ thống các phần mềm Tài chính, tổ chức tập huấn, nếu đường truyền kém phải nâng công suất. Đồng thời sớm đấu thầu mua máy tính để trang bị cho các quận, huyện, xã phường. Đối với phần mềm giáo dục, tới đây TP sẽ sơ kết lại, trên cơ sở đó sẽ cung cấp tích hợp có 3 nội dung: Bố mẹ học sinh có thể tuyển sinh trực tuyến đầu cấp qua qua internet, qua các thiết bị thông minh; tích hợp cả tin nhắn vào hệ thống này.

Về việc tuyển công chức, Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện nay Ban cán sự Đảng UBND TP đã báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, UBND TP giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu chủ trì cùng Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch trong quý 2/2019. “Việc thi tuyển phải triển khai công khai, minh bạch, không được để sai sót” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh. 


Nguồn:HNP-Cổng giao tiếp điện tử TP.Hà Nội Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan